Privacybeleid

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Lawaaimakers, gevestigd Kerkstraat 71 – 9120 Beveren-Waas (België) en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0772.665.376 (RPR: Gent).

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website, alsook door het contacteren van de, op deze website, vermelde e-mailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy. Tevens gaat u er eveneens uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van de door u verstrekte gegevens.

1. Algemeen

Lawaaimakers leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende  “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Lawaaimakers stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Lawaaimakers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. IP-adres (zonder registratie)
 2. Voor- en/of achternaam, e-mail, website
 3. Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres
 4. Via cookies: tracking van het gebruik van de website

Deze gegevens worden op verschillende manieren bekomen:

 • Door middel van cookies (zie verderop)
 • Tijdens het reageren op een blogbericht
 • Tijdens het deelnemen aan een winactie
 • Tijdens het gebruik van de website

3. Met welk doel bewaren wij deze gegevens?

Lawaaimakers zal de verstrekte of vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Lawaaimakers om haar website herrie.be en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 2. Het personaliseren van reacties onder blogberichten. Door te reageren op berichten geeft u expliciet de toestemming om de verstrekte gegevens te bewaren.
 3. Bij het deelnemen aan winacties worden bepaalde persoonsgegevens gevraagd. Dit om de desbetreffende prijzen te kunnen overhandigen aan de respectievelijke winnaars.
 4. Het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Het meedelen van persoonsgegevens is niet verplicht, doch zal bij niet vrijgeven van bepaalde gegevens, het verlenen van bepaalde diensten op de website onmogelijk worden.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jeroen@herrie.be, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Lawaaimakers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit in functie van de contractuele overeenkomt die is aangegaan met Lawaaimakers.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Lawaaimakers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Lawaaimakers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken

Ouderblog.be gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lawaaimakers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies die het surfgedrag bijhouden op de website worden geplaatst door derden. Dit zijn o.a. advertentienetwerken en bedrijven die bezoekersanalyse uitvoeren. Zij gaan zelf de registratie doen van technische kenmerken van een advertentievertoning of -klik en bezoek aan de website.  Hieronder een overzicht:

Advertenties: 

 • Bol.com
 • TradeTracker

Meer info met betrekking cookies kan u terug vinden in de cookie statement.

8. Samenwerkingen met derden

 • Op Herrie.be zijn verschillende blogpost gemaakt in samenwerking met bedrijven of merken. Hierbij benadrukt Lawaaimakers steeds de volledige vrijheid in mening en inhoud van het bericht tijdens de samenwerking.
 • Uitnodigingen voor events of activiteiten zullen steeds kenbaar gemaakt.
 • Deze blogposts worden steeds voorzien van een disclaimer en getagd met “gesponsord’ of “advertentie” in navolging van de geldende wettelijke bepalingen.
 • Bovendien worden er geen persoonsgegevens meegedeeld met deze derden, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van betrokkenen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lawaaimakers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeroen@herrie.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en kaartnummer onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Lawaaimakers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA:

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

10. Persoonsgegevens beveiligen

Lawaaimakers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jeroen@herrie.be.